RECYCLING

PRODUCTEN

& SERVICES

DUURZAAM & INNOVATIE

Collin zet zich in voor milieu en leefomgeving, hieronder kunt u lezen welke denkwijzen wij nastreven.

De term duurzaamheid wordt omschreven aan de hand van de drie P's : People (mens), Profit (economie) en Planet (milieu). Deze drie P's zijn in een duurzame wereld met elkaar in evenwicht. Als er geen sprake is van een duurzame wereld, raken de natuurlijke bronnen sneller uitgeput dan zij zich kunnen herstellen. Om te streven naar een duurzame wereld moeten we rekening houden met de ecologische voetafdruk die we achterlaten. Hier is Collin zich erg van bewust en houdt daarom zo veel mogelijk rekening met duurzaamheid in haar adviezen naar klanten.

DUURZAAM
CIRCULAIRE ECONOMIE

Collin werkt binnen de circulaire economie. Wij spreken hierbij over een economisch systeem, waarbij het doel is de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. Hierbij worden zo min mogelijk grondstofvoorraden gebruikt die eindig zijn en reststoffen worden zo volledig mogelijk opnieuw ingezet. Collin streeft ernaar om haar verwerkingsprocessen te blijven ontwikkelen en optimaliseren en zo min mogelijk reststoffen te vernietigen aan het einde van hun levensduur.

 

Bij Cradle to Cradle (C2C) hebben wij het over het nuttig inzetten van gebruikte materialen van het ene product, in een ander product.
Het eerste verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies is, en geen restproducten die alsnog gestort worden. Deze kringloop wordt bedoeld met het motto: 'waste equals food'.

CRADLE TO CRADLE
BLAUWE ECONOMIE

De Blauwe Economie is een economisch systeem, dat gebaseerd op hoe de natuur werkt en gaat uit van samenwerking in plaats van concurrentie. Hierbij worden reststoffen van het ene proces gebruikt voor de input van een ander proces. Elk onderdeel van een product dient opnieuw bruikbaar of biologisch afbreekbaar te zijn. Collin zal de restmaterialen zo veel als mogelijk inzetten voor hergebruik, en geeft ook adviezen ten aanzien van het effect van het gebruik van de huidige materialen. Dit syteem sluit C2C niet uit.

Collin zorgt voor de verwaarding van reststoffen. Hiermee bedoelen wij dat wij reststoffen niet zien als een eindproduct, maar zo hoogwaardig mogelijk in willen zetten als grondstof voor een nieuwe bestemming. Verwaarden betekent voor ons het opnieuw toevoegen van, of behoud van, waarde aan een reststroom. Wij beginnen hier al mee bij de eerste gesprekken met onze klanten, waarbij de reststromen geinventariseerd  worden en mogelijke alternatieven worden aangedragen.​

RESTSTROMEN VERWAARDEN