RECYCLING

Met recycling wordt het opnieuw gebruiken van restmaterialen bedoeld. Dit is iets anders dan hergebruik, waarbij een product (of delen daarvan) opnieuw wordt gebruikt zonder dat het daarbij in grondstoffen gescheiden wordt.

 

Recycling kan in verschillende vormen voorkomen:

  • Recycling van de grondstoffen voor een soortgelijk doel: bijvoorbeeld glas. Van sommige grondstoffen (zoals plastics of papier) gaat de kwaliteit erop achteruit, ook wel downcycling genoemd.

  • Recycling van de grondstoffen voor een ander doel: bijvoorbeeld aardolie eerst gebruiken om plastic te maken en in tweede instantie verbranden om de energie te gebruiken.

 

Reststoffen vragen al sinds mensenheugenis de aandacht. Centraal staat steeds weer de vraag: hoe gaan we om met onze reststoffen? Collin hanteert hierin een hiërarchie die bekend staat als 'de ladder van Lansink'. De ladder van Lansink kent een aantal treden:

De allerbelangrijkste stap is het voorkomen van reststoffen. Is het voorkomen niet mogelijk? Dan streven wij naar hergebruik van de reststoffen. Tegenwoordig spreken wij hierbij over de Circulaire Economie. Wat voor de een afval is, is voor de ander grondstof.
Een volgende stap is materiaal recyclen. Pas als dit niet mogelijk is schakelen wij over op thermisch recyclen met energieterugwinning. Soms moeten stoffen worden verbrand en in een aantal gevallen rest ons voorlopig niets anders dan storten. Er worden steeds nieuwe technieken ontwikkeld zodat opslag/storten niet meer nodig is. Feitelijk is dat over een paar jaar niet meer toegestaan.

 

RECYCLING

PRODUCTEN

& SERVICES