PRODUCTEN

& SERVICES

GLAS

Het opnieuw gebruiken van glas is net zo oud als het maken van glas. Collin zamelt dan ook al vanaf haar beginperiode glas in voor hergebruik. Door het recyclen van glas besparen wij veel grondstoffen en energie. Glas kun je altijd blijven hergebruiken, de kwaliteit neemt niet af. Het glas wordt omgesmolten tot nieuwe glazen producten.

Voor de inzameling van glas stellen wij speciale containers beschikbaar.  Wij hebben ook de mogelijkheid om glas op abonnementsbasis in te zamelen.