PRODUCTEN

& SERVICES

VACATURES

Ons team is ontzettend belangrijk voor ons. Onze medewerkers zijn immers de sturende kracht achter ons succes. Wij zijn altijd op zoek naar goed opgeleide en gemotiveerde mensen.

Op dit moment hebben wij de volgenden vacatures open staan:

Profiel Chauffeur

Algemeen

• Vervoert reststoffen van leveranciers naar locaties Collin.

Organisatie

• Rapporteert aan hoofd planner;

• Bij afwezigheid van hoofd planner rapporteren aan planner of manager operations

Taken

• Toezicht houden op laden en lossen;

• Controleren soort en kwaliteit van de reststoffen in relatie tot het vervoersbewijs;

• Afhandelen transportformulieren;

• Schoonhouden van de vrachtwagens;

• 1 e lijns onderhoud van de vrachtwagens en eventueel haak- en beladingssysteem;

• Wekelijks invullen van onderhoudslijst;

• Intern logistiek en productie gerelateerde werkzaamheden op locaties Collin verrichten;

• Bedienen heftrucks en eventueel ander materieel waaronder kranen en loader;

• Aansturen van beladers;

• Afstemmen over optimaal transport met Bedrijfsbureau/planning;

• Indien nodig maken van foto’s van te storten materiaal;

• Tijdig overleg met productie ivm aanlevering diverse materialen;

• Controle van de (pers) containers, beladingssystemen etc.

Kwaliteit

• Zorgdragen voor kwaliteitsbewaking;

• Volledig invullen en afwikkelen van alle formulieren en registraties.

Sociaal

• Correcte omgang en bejegening collega’s, relaties, klanten en ieder andere persoon waarmee men in aanraking komt. Orde en netheid

• Schoonmaken en houden werkplek (cabine);

• Collega’s aanspreken als orde en netheid in gedrang komt

Milieu

• Zo efficiënt mogelijk omgaan met water en energie/brandstof;

• Voorkomen van morsen gevaarlijke stoffen in de modem, melden van incidenten;

• Minimaliseren van milieu-incidenten door preventief handelen en preventief onderhoud aan bedrijfsmiddelen;

• Melden van aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen en componenten.

Functie eisen en competenties:

• MBO werk en denkniveau;

• Voorkeur voor enige ervaring;

• Zelfstandig;

• Representatief;

• Klantgericht.

Profiel Productiemedewerker

Algemeen

Verricht diverse werkzaamheden in opdracht van de manager operations.

Organisatie:

• Rapporteert aan manager operations;

• Bij afwezigheid manager operations rapporteren aan assistent manager operations.

Taken

 

Productie

• Uitstorten en inspecteren van aangeleverde partijen;

• Uitvoeren acceptatiekeuring;

• Verwerken / sorteren van de aangeleverde partij, o.a. met gebruik van een heftruck;

• Invullen van benodigde formulieren;

• Definitieve acceptatie reststoffen (Collin wordt eigenaar);

• Flexibel inzetbaar in de diverse productiehallen en buitenlocaties.

Veiligheid

• Toezien op en het juist gebruiken van de beschikbare (persoonlijke) beschermingsmiddelen;

• Melden van werksituaties die schadelijke gevolgen hebben voor veiligheid, gezondheid en welzijn van collega’s, derden of milieu;

• Het stopzetten van (delen van) installaties en machines indien de veiligheid van collega’s, derden of het milieu in gevaar komt;

• Herkennen van aangeleverde materialen en bij afwijking direct de noodzakelijke maatregen nemen.

Onderhoud en bediening bedrijfsmiddelen

• Bedienen van de benodigde apparatuur volgens de instructies;

• Onderhoud van apparatuur, machines en heftruck volgens de instructies;

• Tijdig melden van gebreken aan installaties en machines;

• Wekelijks invullen van de onderhoudslijst.

Kwaliteit

• Zorgdragen voor kwaliteitsbewaking;

• Volledig invullen en afwikkelen van formulieren en registraties;

• Verlenen van ondersteuning bij invoering en beheersing van kwaliteits-, veiligheid en gezondheid- en milieuzorg;

• Praktische uitvoering van het bepaalde in het kwaliteit en milieuhandboek en/of personeelshandboek (algemene voorwaarden).

Sociaal

• Correcte omgang en bejegening collega’s, relaties en iedere andere persoon waarmee men in aanraking komt.

Orde en netheid

• Schoonhouden van de productiehal en rondom de hal (buiten);

• Schoonhouden van de kantine, rookruimte en toilet; • Schoonmaken en –houden werkplek en andere gedeelten op het bedrijfsterrein.

Milieu

• Zo efficiënt mogelijk omgaan met water en energie / brandstof;

• Voorkomen van morsing van gevaarlijke stoffen in de bodem, melden van incidenten;

• Melden van aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen en componenten.

Functie eisen en competenties:

• MBO werk en denk niveau;

• Enige ervaring is wenselijk;

• Heftruck certificaat;

• Kraancertificaat is wenselijk;

• Team gericht;

• Proactief;

• Doelgericht.


Heeft u interesse, mail dan naar HR@collin.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.