top of page
OVER ONS
ONZE NORMEN

Collin als "regisseur in de keten" dat is ons streven. Met onze jarenlange ervaring en ons specialisme nemen wij nu deze taak op ons. Elke dag zetten wij onze zoektocht voort in de wereld van het verwerken van verschillende materialen  en proberen wij de hedendaagse technologische inzichten en mogelijkheden maximaal te benutten. Van belang is de bereidheid om te leren. Wij houden onze ogen open.

Onze ambitie is groot. Besef van onze markt en de snel veranderende nieuwe economie dragen hier aan bij, dit maakt onze ambitie alleen maar groter.

Daarom zoeken wij graag met onze klanten de dialoog op om de ultieme oplossingen, die op dat moment realistisch voorhanden liggen, te kunnen implementeren.

ONTZORGEN

Collin vindt het belangrijk om goede service te bieden aan haar klanten. Wij  begeleiden u van begin van de goederenstroom tot aan het eind en zijn zo in staat u een optimale dienstverlening te bieden. Ons doel is om hoogwaardige oplossingen voor al uw reststromen te vinden. Terwijl wij controle houden over al uw reststromen, kunnen onze klanten zich op hun corebusiness richten. Kortom Collin ontzorgt.

MAATWERK

Collin is uw partner voor al uw reststromen. Samen met u bedenken wij passende oplossingen. Wij kunnen u hierin al vanaf het begin van de keten begeleiden. Op basis van jarenlange ervaringen binnen uw sector geven onze specialisten u graag advies op maat.​

FLEXIBILITEIT

Naast hoogwaardige oplossingen op maat, biedt Collin brede ondersteuning aan haar klanten. Flexibiliteit vormt hiervoor de basis. Wij begeven ons binnen de gehele verwerkingsketen van reststoffen en zijn specialist binnen verschillende marktcompetenties. Door deze expertise zijn wij in staat volledig met u mee te denken. Wij zijn daardoor een zeer flexibele partner.

Collin-(1-of-235)_edited.jpg
Collin-(82-of-235).jpg
RECYCLING ONS DNA

Met recycling wordt het opnieuw gebruiken van restmaterialen bedoeld. Dit is iets anders dan hergebruik, waarbij een product (of delen daarvan) opnieuw wordt gebruikt zonder dat het daarbij in grondstoffen gescheiden wordt.

 

Recycling kan in verschillende vormen voorkomen:

  • Recycling van de grondstoffen voor een soortgelijk doel: bijvoorbeeld glas. Van sommige grondstoffen (zoals plastics of papier) gaat de kwaliteit erop achteruit, ook wel downcycling genoemd.

  • Recycling van de grondstoffen voor een ander doel: bijvoorbeeld aardolie eerst gebruiken om plastic te maken en in tweede instantie verbranden om de energie te gebruiken.

 

Reststoffen vragen al sinds mensenheugenis de aandacht. Centraal staat steeds weer de vraag: hoe gaan we om met onze reststoffen? Collin hanteert hierin een hiërarchie die bekend staat als 'de ladder van Lansink'. De ladder van Lansink kent een aantal treden:

Ed Collin

De allerbelangrijkste stap is het voorkomen van reststoffen. Is het voorkomen niet mogelijk? Dan streven wij naar hergebruik van de reststoffen. Tegenwoordig spreken wij hierbij over de Circulaire Economie. Wat voor de een afval is, is voor de ander grondstof. Een volgende stap is materiaal recyclen. Pas als dit niet mogelijk is schakelen wij over op thermisch recyclen met energieterugwinning. Soms moeten stoffen worden verbrand en in een aantal gevallen rest ons voorlopig niets anders dan storten. Er worden steeds nieuwe technieken ontwikkeld zodat opslag/storten niet meer nodig is. Feitelijk is dat over een paar jaar niet meer toegestaan.

DUURZAAM & INNOVATIE

Collin zet zich in voor milieu en leefomgeving, hieronder kunt u lezen welke denkwijzen wij nastreven.

DUURZAAM 

De term duurzaamheid wordt omschreven aan de hand van de drie P's : People (mens), Profit (economie) en Planet (milieu). Deze drie P's zijn in een duurzame wereld met elkaar in evenwicht. Als er geen sprake is van een duurzame wereld, raken de natuurlijke bronnen sneller uitgeput dan zij zich kunnen herstellen. Om te streven naar een duurzame wereld moeten we rekening houden met de ecologische voetafdruk die we achterlaten. Hier is Collin zich erg van bewust en houdt daarom zo veel mogelijk rekening met duurzaamheid in haar adviezen naar klanten.

CIRCULAIRE ECONOMIE

Collin werkt binnen de circulaire economie. Wij spreken hierbij over een economisch systeem, waarbij het doel is de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. Hierbij worden zo min mogelijk grondstofvoorraden gebruikt die eindig zijn en reststoffen worden zo volledig mogelijk opnieuw ingezet. Collin streeft ernaar om haar verwerkingsprocessen te blijven ontwikkelen en optimaliseren en zo min mogelijk reststoffen te vernietigen aan het einde van hun levensduur.

CRADLE TO CRADLE 

Bij Cradle to Cradle (C2C) hebben wij het over het nuttig inzetten van gebruikte materialen van het ene product, in een ander product.
Het eerste verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies is, en geen restproducten die alsnog gestort worden. Deze kringloop wordt bedoeld met het motto: 'waste equals food'

BLAUWE ECONOMIE

De Blauwe Economie is een economisch systeem, dat gebaseerd op hoe de natuur werkt en gaat uit van samenwerking in plaats van concurrentie. Hierbij worden reststoffen van het ene proces gebruikt voor de input van een ander proces. Elk onderdeel van een product dient opnieuw bruikbaar of biologisch afbreekbaar te zijn. Collin zal de restmaterialen zo veel als mogelijk inzetten voor hergebruik, en geeft ook adviezen ten aanzien van het effect van het gebruik van de huidige materialen. Dit syteem sluit C2C niet uit.

RESTSTROMEN VERWAARDEN

Collin zorgt voor de verwaarding van reststoffen. Hiermee bedoelen wij dat wij reststoffen niet zien als een eindproduct, maar zo hoogwaardig mogelijk in willen zetten als grondstof voor een nieuwe bestemming. Verwaarden betekent voor ons het opnieuw toevoegen van, of behoud van, waarde aan een reststroom. Wij beginnen hier al mee bij de eerste gesprekken met onze klanten, waarbij de reststromen geinventariseerd  worden en mogelijke alternatieven worden aangedragen.

GESCHIEDENIS

Collin is een van origine Venloos familiebedrijf en bestaat sinds 1798. Als allround inzamelaar en bewerker van reststoffen is Collin de economisch, milieuhygiënisch en maatschappelijk verantwoorde oplossing voor al uw reststoffen.

Sinds onze oprichting dragen wij zorg voor een schonere leefomgeving en beter milieu. Collin is daarmee wellicht het oudste, nog bestaande recyclingbedrijf van Nederland dat nog steeds in familiebezit is. Collin startte ooit met de inzameling van glas en het importeren van vulmateriaal uit Afrika ten behoeve van respectievelijk de glasindustrie en de meubelindustrie. In de loop van de jaren zijn de recycle-activiteiten sterk uitgebreid en hebben wij talloze andere services toegevoegd.

Vanaf begin 2016 werken wij onder de pay-off ‘Partner in processing and raw materials’. Vandaag de dag beschikken wij over een 7 hectare groot bedrijfsterrein met een multifunctioneel reststoffencentrum. Hier werken circa 35 vakkundige medewerkers. In ruim honderd jaar is Collin uitgegroeid tot een zeer vakkundig afvalverwerkingsbedrijf, dat heden ten dage beschikt over een verwerkingscapaciteit van enkele honderdduizenden tonnen per jaar.

bottom of page