PRODUCTEN

& SERVICES

HOUT

Houtafval van bedrijven bestaat voornamelijk uit houten verpakkingen, zoals pallets, kisten, kratten en spaanplaten. Collin verwerkt alle kwaliteiten hout. In acceptatie en prijsstelling onderscheiden wij categorie A-, B- en C-hout. Na inventarisatie van uw specifieke situatie krijgt u een vrijblijvend advies.

Hout is een zeer goed te hergebruiken materiaal. Afhankelijk van het soort en de mate van behandeling wordt hout hergebruikt binnen de papierindustrie, de bouwmaterialenbranche, palletfabrieken, compostering, de houtskoolfabricage én als energiedrager.